ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 20190330²¼À³¶ÙVSÄÏ°²ÆÕ¶Ø:卛_¢¨æ”¿åŠ¡¾|?/title> <meta content="卛_¢¨æ”¿åŠ¡¾|? name="SiteName" /> <meta content="ÄÏ°²ÆÕ¶Ø×ãÇò¾ãÀÖ²¿ www.noycvi.com.cn" name="SiteDomain" /> <meta content="3702820003" name="SiteIDCode" /> <meta content="信息公开" name="ColumnName" /> <meta content="信息公开" name="ColumnType" /> <meta content="text/html; charset=gb2312" http-equiv="Content-Type" /> <link href="/jimocss/main.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <style id="19692127677" type="text/css"> </style> <link rel="canonical" href="//www.noycvi.com.cn/n3201/index.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <!--[if IE 6]> <style> .lb-xxgk-bottom-r-t-l-title ul { margin-left: 0px; margin-top: 0; width: 407px; } .lb-xxgk-bottom{ margin-top: -30px; } .lb-xxgk-t { height:403px; } .lb-left-top-content li { height:30px; } </style> <![endif]--><!--[if IE 7]> <style> .lb-xxgk-bottom-r-t-l-title ul { margin-left: 0px; margin-top: 0; width: 407px; } .lb-xxgk-bottom{ margin-top: -30px; } .lb-xxgk-t { height:403px; } .lb-left-top-content li { height:30px; } </style> <![endif]--><!-----™å‰™ƒ¨top开å§?---> <div class="bj"> <style> .toplink1 { float: right; height: 30px; margin:0 10px 10px 0; } .toplink1 img { float: left; } .toplink1 a { color: #000000; display: block; float: left; font-size: 12px; line-height: 24px; font-weight:bold; } .toplink1 span { color: #000000; display: block; float: left; font-size: 12px; line-height: 24px; margin-top: 3px; } .toplink1 a:hover { color: #000000; font-size: 12px; line-height: 24px; font-weight:bold; } </style> <div class="top"> <div class="top-bar"> <div style="float: left;font-size:12px;margin-top:5px;"> </div> <div style="float: left;width:250px;margin-left:50px;"> </div> <div style="font-size: 12px;width: 100px;float: left;margin-top: 5px;"><a target="_blank" >无障¼„?/a></div> <div style="float: right;"> <table style="width:120px;margin-top:-5px;"><tr> <td> <div class="toplink1" id="return" style="display: none;"> <img src="/jmimages/index_14.png"> <span class="uac"> <a href="//www.noycvi.com.cn/n3203/yhtxindex.html"> <div id="userName"></div> </a></span><span style="margin-left:10px;"> <a onclick="Tuichu()">退å‡?/a></span> </div> <div class="toplink1" id="login"> <img src="/jmimages/index_14.png"> <span class="uac"> <a onclick="toLogin()">ç™Õd½•</a></span><span style="margin-left:10px;"> <a onclick="toRegister()">注册</a></span> </div> </td></tr></table> </div> </div> </div> <!-----头部开å§?---> <div class="head"> <div class="head-left left"> <img width="304" alt="" src="/jmimages/img-1-1.png"></div> <div style="clear:both;"></div> <div style="float:right; margin:-70px 15px 0 0;"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody><tr> <td> <label> <input type="text" name="allSearch_Content" id="searchword" class="head-search-input"></label> </td> <td><input width="54" type="image" height="41" src="/jmimages/img-2.png" onclick="searchInfoClick();" name="imageField2" id="searchword"></td> <td><a target="_blank" ><img src="/jmimages/sousuo.png" alt=""></a></td> </tr> </tbody></table> </div> </div> <style> .nav-wrap { background-color: #0B7BD6; border-bottom: 0 sotdd #000000; border-top: 0 sotdd #000000; height: 60px; margin: 0 auto; width: 1025px; } .example-one{text-align:center;tdst-style:none;width:1025px} .example-one td{display:intdne-block;height: 60px;} .example-one a{font-family:"å¾®èÊY雅黑";color:#ffffff;font-size:21px;float:left;padding:1px 16px 4px 16px;text-decoration:none;} .example-one a:hover{font-family:"å¾®èÊY雅黑";color:white} </style> <div class="nav-wrap"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="example-one"> <tr> <td><a target="_parent" href="//www.noycvi.com.cn">首页</a></td> <td><a target="_parent" href="/n3201/index.html">信息公开</a></td> <td><a target="_blank" >政务服务</a></td> <td><a target="_parent" href="/n3203/index.html">政民互动</a></td> <td><a target="_parent" href="/n3205/index.html">投资卛_¢¨</a></td> <td><a target="_parent" href="/n3204/n3217/index.html">走进卛_¢¨</a></td> <td><a target="_parent" >½C¾ä¼šæœåŠ¡òq›_°</a></td> <td><a target="_parent" href="/n3203/cxindex.html">营商服务òq›_°</a></td> </tr> </table> </div> <!-----ä¸ÖM½“内容开å§?---> <div class="lb"> <div class="lb-xxgk-t"><div class="lb-xxgk-t-l left"> <div class="lb-left-top"> <div class="lb-left-top-title"> <div class="lb-left-top-title-ico left"><img src="/jimoimages/ico-36.png" alt=""/> </div> <div class="lb-left-top-title-size font-18 blue"> 目录·指南 </div> </div> <div class="lb-left-top-content"> <li class="uac"><a href="/n3201/n3235/n3255/index.html">政府信息公开指南</a></li> <li class="uac"><a href="//www.noycvi.com.cn/n3201/n3235/n3256/index.html">政府信息公开制度</a></li> <li class="uac"><a href="//www.noycvi.com.cn/n3201/n3235/n10084/index.html">政府信息公开工作报告</a></li> <li class="uac"><a href="/n3201/n3235/n3260/index.html">区政府信息公开</a></li> <li class="uac"><a href="/n3201/n3235/n3261/index.html">区政府部门信息公开</a></li> <li class="uac"><a href="//www.noycvi.com.cn/n3201/n3235/n3259/index.html">信息公开查阅场所</a></li> <li class="uac"><a href="/n3201/n3235/n3258/index.html">依申请公开</a></li> </div> </div> </div> <div class="lb-xxgk-t-r left"> <div class="lb-zmhd--top"><div id="dwgk1" class="lb-xxgk-t-r-title"> <style> .lb-xxgk-t-r-title ul li { float: left; font-family:"å¾®èÊY雅黑"; font-size: 20px; margin-right: 40px; padding-top: 7px; text-align: center; text-decoration:none; width: 130px; } .lb-xxgk-t-r-title a{ color:#0076d6; } .hover{ font-family:"å¾®èÊY雅黑"; background-color: #0076d8; border-bottom: 2px solid #0076d6; color: #ffffff; height: 34px; text-align: center; text-decoration:none; width: 130px; } .hover a{ font-family:"å¾®èÊY雅黑"; background-color: #0076d8; border-bottom: 2px solid #0076d6; color: #ffffff; height: 34px; text-align: center; text-decoration:none; width: 130px; } </style> <ul class="uac"> <li id="dwgk11" onMouseOver="setTab('dwgk1',1,3)" class="hover"><a href="/n3201/n3234/n3237/index.html" target="_blank">政务要闻</a></li> <li id="dwgk12" onMouseOver="setTab('dwgk1',2,3)" ><a href="/n3201/n3234/n3241/index.html" target="_blank">囄¡‰‡æ–°é—»</a></li> <li id="dwgk13" onMouseOver="setTab('dwgk1',3,3)" ><a href="/n3201/n3234/n3242/index.html" target="_blank">公示公告</a></li> </ul> </div> <div id="con_dwgk1_1"><div class="lb-zmhd--top-content"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" style="margin-left:20px;"> <tr> <td width="81%" height="35px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3234/n3237/191015204453496444.html" title=卛_¢¨é€ ç©ºå®¢ç›´å‡æœºå¼€å¯å…¨å›½å¸ƒå±€ target="_blank"> 卛_¢¨é€ ç©ºå®¢ç›´å‡æœºå¼€å¯å…¨å›½å¸ƒå±€</a></td> <td width="19%">[2019-10-15]</td> </tr> <tr> <td width="81%" height="35px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3234/n3237/191014174222980776.html" title=青岛市三¿U‹å†œæœºåŒ–生äñ”暨保护性耕作现场会在即ä‹DåŠ?target="_blank"> 青岛市三¿U‹å†œæœºåŒ–生äñ”暨保护性耕作现场会在即ä‹DåŠ?/a></td> <td width="19%">[2019-10-14]</td> </tr> <tr> <td width="81%" height="35px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3234/n3237/191014174110480787.html" title=1åQ?月规上工业äñ”值增加值同比增é•?åQ?åQ…居各区市首ä½?target="_blank"> 1åQ?月规上工业äñ”值增加值同比增é•?åQ?åQ…居各区市首ä½?/a></td> <td width="19%">[2019-10-14]</td> </tr> <tr> <td width="81%" height="35px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3234/n3237/191014174007355232.html" title=区委¾l„织部开展“不忘初心、牢è®îC‹É命”主题党日活åŠ?target="_blank"> 区委¾l„织部开展“不忘初心、牢è®îC‹É命”主题党日活åŠ?/a></td> <td width="19%">[2019-10-14]</td> </tr> <tr> <td width="81%" height="35px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3234/n3237/191010082132293160.html" title=卛_¢¨ä½åˆ—全国癑ּºåŒ?4ä½?target="_blank"> 卛_¢¨ä½åˆ—全国癑ּºåŒ?4ä½?/a></td> <td width="19%">[2019-10-10]</td> </tr> <tr> <td width="81%" height="35px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3234/n3237/191010082041871328.html" title=‹¹äh´‹è¯•ç‚¹å›½å®¶å®žéªŒå®¤èŽ·½W¬å››å±Šä¸–ç•Œæ“v‹z‹è§‚‹¹‹å¤§ä¼šä‹D办权 target="_blank"> ‹¹äh´‹è¯•ç‚¹å›½å®¶å®žéªŒå®¤èŽ·½W¬å››å±Šä¸–ç•Œæ“v‹z‹è§‚‹¹‹å¤§ä¼šä‹D办权</a></td> <td width="19%">[2019-10-10]</td> </tr> <tr> <td width="81%" height="35px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3234/n3237/191010081945933047.html" title=åŒø™¡Œæ”¿å®¡æ‰ÒŽœåŠ¡å±€åQšæ”¿åŠ¡æœåŠ¡â€œç§’批â€?民生事项“指ž®–办理â€?target="_blank"> åŒø™¡Œæ”¿å®¡æ‰ÒŽœåŠ¡å±€åQšæ”¿åŠ¡æœåŠ¡â€œç§’批â€?民生事项“指ž®–办理â€?/a></td> <td width="19%">[2019-10-10]</td> </tr> <tr> <td width="81%" height="35px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3234/n3237/191009174358949354.html" title=¾ŸŽèŽ±è‚¡ä†¾æ–îC¸‰æ¿æŒ‚ç‰?target="_blank"> ¾ŸŽèŽ±è‚¡ä†¾æ–îC¸‰æ¿æŒ‚ç‰?/a></td> <td width="19%">[2019-10-09]</td> </tr> <tr> <td width="81%" height="35px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3234/n3237/191009174243418414.html" title=一汽-大众开通全国五大基地公众参观预¾U¦æœåŠ?target="_blank"> 一汽-大众开通全国五大基地公众参观预¾U¦æœåŠ?/a></td> <td width="19%">[2019-10-09]</td> </tr> </table> </div></div> <div id="con_dwgk1_2" style="display: none;"><div class="lb-zmhd--top-content"> <!--[if lte IE 7]> <ul style="padding:10px 0px 0px 0px; background-color:#f7f7f7; height:286px;"> <![endif]--> <!--[if gte IE 8]> <ul style="padding:10px 0px 0px 25px; background-color:#f7f7f7; height:291px;"> <![endif]--> <![if !IE]> <ul style="padding:10px 0px 0px 25px; background-color:#f7f7f7; height:291px;"> <![endif]> <li style="width:210px;margin-right:25px; float:left; display:inline; text-align:center"> <table width="80%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" bgcolor="#E6E6E6"> <tr> <td height="120" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center"><a target="_blank" href="/n3201/n3234/n3237/191015204453496444.html"> <img alt="" src="/upload/191015204453496444/191015204601136082.jpg" width="210" height="115" border="0" /> </a> </div></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td height="3"></td> </tr> <tr> <td height="25"><div align="center"><a target="_blank" href="/n3201/n3234/n3237/191015204453496444.html" class="song14black"> 卛_¢¨é€ ç©ºå®¢ç›´å‡æœºå¼€å¯å…¨å›?.. </a></div></td> </tr> </table> </li> <li style="width:210px;margin-right:25px; float:left; display:inline; text-align:center"> <table width="80%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" bgcolor="#E6E6E6"> <tr> <td height="120" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center"><a target="_blank" href="/n3201/n3234/n3241/191010082234714305.html"> <img alt="" src="/upload/191010082234714305/191010082329980578.jpg" width="210" height="115" border="0" /> </a> </div></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td height="3"></td> </tr> <tr> <td height="25"><div align="center"><a target="_blank" href="/n3201/n3234/n3241/191010082234714305.html" class="song14black"> 国庆假期åQŒå³å¢¨æ–‡æ—…涌动â€?.. </a></div></td> </tr> </table> </li> <li style="width:210px;margin-right:25px; float:left; display:inline; text-align:center"> <table width="80%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" bgcolor="#E6E6E6"> <tr> <td height="120" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center"><a target="_blank" href="/n3201/n3234/n3237/191009173640136837.html"> <img alt="" src="/upload/191009173640136837/191009174009886716.jpg" width="210" height="115" border="0" /> </a> </div></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td height="3"></td> </tr> <tr> <td height="25"><div align="center"><a target="_blank" href="/n3201/n3234/n3237/191009173640136837.html" class="song14black"> “一带一路”青岛蓝谷UI... </a></div></td> </tr> </table> </li> <li style="width:210px;margin-right:25px; float:left; display:inline; text-align:center"> <table width="80%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" bgcolor="#E6E6E6"> <tr> <td height="120" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center"><a target="_blank" href="/n3201/n3234/n3241/190925125551761483.html"> <img alt="" src="/upload/190925125551761483/190925125610917823.jpg" width="210" height="115" border="0" /> </a> </div></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td height="3"></td> </tr> <tr> <td height="25"><div align="center"><a target="_blank" href="/n3201/n3234/n3241/190925125551761483.html" class="song14black"> 囄¡‰‡æ–°é—» </a></div></td> </tr> </table> </li> <li style="width:210px;margin-right:25px; float:left; display:inline; text-align:center"> <table width="80%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" bgcolor="#E6E6E6"> <tr> <td height="120" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center"><a target="_blank" href="/n3201/n3234/n3241/190919120341339806.html"> <img alt="" src="/upload/190919120341339806/190919120406121801.jpg" width="210" height="115" border="0" /> </a> </div></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td height="3"></td> </tr> <tr> <td height="25"><div align="center"><a target="_blank" href="/n3201/n3234/n3241/190919120341339806.html" class="song14black"> 囄¡‰‡æ–°é—» </a></div></td> </tr> </table> </li> <li style="width:210px;margin-right:25px; float:left; display:inline; text-align:center"> <table width="80%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" bgcolor="#E6E6E6"> <tr> <td height="120" bgcolor="#FFFFFF"><div align="center"><a target="_blank" href="/n3201/n3234/n3241/190918153103730003.html"> <img alt="" src="/upload/190918153103730003/190918154501355744.jpg" width="210" height="115" border="0" /> </a> </div></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td height="3"></td> </tr> <tr> <td height="25"><div align="center"><a target="_blank" href="/n3201/n3234/n3241/190918153103730003.html" class="song14black"> 卛_¢¨‹¹Žé“ç‰©æµå›­å•†å“èžR˜qè¾“... </a></div></td> </tr> </table> </li> </ul> </div></div> <div id="con_dwgk1_3" style="display: none;"><div class="lb-zmhd--top-content"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" style="margin-left:20px;"> <tr> <td width="81%" height="35px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3234/n3242/n25208/191008102422417172.html" title=青岛市公安局卛_¢¨åˆ†å±€2019òq´æ‹›è˜è­¦åŠ¡è¾…助äh员拟聘用人员公示公告 target="_blank"> 青岛市公安局卛_¢¨åˆ†å±€2019òq´æ‹›è˜è­¦åŠ¡è¾…助äh员拟聘用人员公示公告</a></td> <td width="19%">[2019-10-08]</td> </tr> <tr> <td width="81%" height="35px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3234/n3242/n25208/190926145200339723.html" title=青岛市公安局卛_¢¨åˆ†å±€äº¤é€šè­¦å¯Ÿå¤§é˜Ÿå…³äºŽæ–°å¢žå›ºå®šå¼æ™ø™ƒ½äº¤é€šæŠ€æœ¯ç›‘控设备的通告 target="_blank"> 青岛市公安局卛_¢¨åˆ†å±€äº¤é€šè­¦å¯Ÿå¤§é˜Ÿå…³äºŽæ–°å¢žå›ºå®šå¼æ™ø™ƒ½äº¤é€šæŠ€æœ¯ç›‘控设备的通告</a></td> <td width="19%">[2019-09-26]</td> </tr> <tr> <td width="81%" height="35px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3234/n3242/n25208/190922112315371308.html" title=青岛市公安局卛_¢¨åˆ†å±€å…³äºŽå…¬å¸ƒæ‹›è˜è­¦åŠ¡è¾…助人员(职位ä¸?æ±½èžR道èµ\é©ùN©¶è¾¾æ ‡‹¹‹è¯•æˆç‡W和体‹‚€äººå‘˜åå•åŠä½“‹‚€æœ‰å…³äº‹å®œçš„å…¬å‘?target="_blank"> 青岛市公安局卛_¢¨åˆ†å±€å…³äºŽå…¬å¸ƒæ‹›è˜è­¦åŠ¡è¾…助人员(职位ä¸?æ±½èžR道èµ\é©ùN©¶è¾¾æ ‡‹¹?..</a></td> <td width="19%">[2019-09-22]</td> </tr> <tr> <td width="81%" height="35px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3234/n3242/n25208/190921162742824516.html" title=青岛市公安局卛_¢¨åˆ†å±€å…³äºŽå…¬å¸ƒæ‹›è˜è­¦åŠ¡è¾…助人员(职位ä¸?æ€ÀLˆ¾l©å’Œæ±½èžR道èµ\é©ùN©¶è¾¾æ ‡‹¹‹è¯•äººå‘˜åå•åŠæµ‹è¯•æœ‰å…³äº‹å®œçš„公告 target="_blank"> 青岛市公安局卛_¢¨åˆ†å±€å…³äºŽå…¬å¸ƒæ‹›è˜è­¦åŠ¡è¾…助人员(职位ä¸?æ€ÀLˆ¾l©å’Œæ±½èžR道èµ\é©?..</a></td> <td width="19%">[2019-09-21]</td> </tr> <tr> <td width="81%" height="35px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3234/n3242/n25208/190921161304871035.html" title=青岛市公安局卛_¢¨åˆ†å±€å…³äºŽå…¬å¸ƒæ‹›è˜è­¦åŠ¡è¾…助人员(职位一)æ€ÀLˆ¾l©å’Œä½“检人员名单及体‹‚€æœ‰å…³äº‹å®œçš„å…¬å‘?target="_blank"> 青岛市公安局卛_¢¨åˆ†å±€å…³äºŽå…¬å¸ƒæ‹›è˜è­¦åŠ¡è¾…助人员(职位一)æ€ÀLˆ¾l©å’Œä½“检人员å?..</a></td> <td width="19%">[2019-09-21]</td> </tr> <tr> <td width="81%" height="35px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3234/n3242/n25208/190920170233824878.html" title=青岛市公安局卛_¢¨åˆ†å±€ 关于公布招聘警务辅助人员(职位äº?æ€ÀLˆ¾l©å’Œä½“检人员名单及体‹‚€æœ‰å…³äº‹å®œçš„å…¬å‘?target="_blank"> 青岛市公安局卛_¢¨åˆ†å±€ 关于公布招聘警务辅助人员(职位äº?æ€ÀLˆ¾l©å’Œä½“检人员...</a></td> <td width="19%">[2019-09-20]</td> </tr> <tr> <td width="81%" height="35px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3234/n3242/n25208/190918161027558388.html" title=青岛市公安局卛_¢¨åˆ†å±€å…³äºŽå…¬å¸ƒæ‹›è˜è­¦åŠ¡è¾…助人员体能达标名单及面试事宜的公告 target="_blank"> 青岛市公安局卛_¢¨åˆ†å±€å…³äºŽå…¬å¸ƒæ‹›è˜è­¦åŠ¡è¾…助人员体能达标名单及面试事宜的公告</a></td> <td width="19%">[2019-09-18]</td> </tr> <tr> <td width="81%" height="35px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3234/n3242/190920093702933866.html" title=青岛市及我区公开遴选村党组¾l‡ä¹¦è®?target="_blank"> 青岛市及我区公开遴选村党组¾l‡ä¹¦è®?/a></td> <td width="19%">[2019-09-18]</td> </tr> <tr> <td width="81%" height="35px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3234/n3242/n25208/190917101256152321.html" title=青岛市公安局卛_¢¨åˆ†å±€å…³äºŽå…¬å¸ƒåº”聘警务辅助人员量化加分累计成ç‡W和体能测试事宜的公告 target="_blank"> 青岛市公安局卛_¢¨åˆ†å±€å…³äºŽå…¬å¸ƒåº”聘警务辅助人员量化加分累计成ç‡W和体能测试事...</a></td> <td width="19%">[2019-09-17]</td> </tr> </table> </div></div> </div> </div> </div> <div class="lb-xxgk-bottom"><div class="lb-xxgk-bottom-l left"> <div class="lb-left-bottom"> <div class="lb-left-bottom-title"> <div class="lb-left-bottom-title-ico left"> <img src="/jimoimages/ico-37.png" alt=""/> </div> <div class="lb-left-bottom-title-size font-18 white">快速预è§?/div> </div> <div class="lb-left-bottom-content"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="110px;" height="28px;"><img src="/jimoimages/ico-38.png" alt="" align="absmiddle"/> <a href="/n3201/n3235/n3260/n3264/index.html" target="_blank">领导之窗</a></td> <td height="28px;"><img src="/jimoimages/ico-38.png" alt="" align="absmiddle"/> <a href="/n3201/n3235/n10084/index.html" target="_blank">òq´åº¦æŠ¥å‘Š</a></td> </tr> <tr> <td height="28px;"><img src="/jimoimages/ico-38.png" alt="" align="absmiddle"/> <a href="/n3201/n3235/n3260/n3273/index.html" target="_blank">äºÞZº‹ä¿¡æ¯</a></td> <td><img src="/jimoimages/ico-38.png" alt="" align="absmiddle"/> <a href="/n3201/n3235/n3260/n3274/index.html" target="_blank">¾lŸè®¡ä¿¡æ¯</a></td> </tr> <tr> <td height="28px;"><img src="/jimoimages/ico-38.png" alt="" align="absmiddle"/> <a href="/n3201/n3235/n3260/n3268/index.html" target="_blank">规划计划</a></td> <td><img src="/jimoimages/ico-38.png" alt="" align="absmiddle"/> <a href="/n3201/n3236/n3246/index.html" target="_blank">政府公文</a></td> </tr> <tr> <td height="28px;"><img src="/jimoimages/ico-38.png" alt="" align="absmiddle"/> <a href="/n3201/n3235/n3263/n3276/index.html" target="_blank">行政审批</a></td> <td><img src="/jimoimages/ico-38.png" alt="" align="absmiddle"/> <a href="/n3201/n3235/n3260/n3272/index.html" target="_blank">财政信息</a></td> </tr> <tr> <td height="28px;"><img src="/jimoimages/ico-38.png" alt="" align="absmiddle"/> <a href="/n3201/n3236/n3249/index.html" target="_blank">大事实事</a></td> <td><img src="/jimoimages/ico-38.png" alt="" align="absmiddle"/> <a href="/n3201/n3235/n3260/n3288/index.html" target="_blank">政策解读</a></td> </tr> <tr> <td height="28px;"><img src="/jimoimages/ico-38.png" alt="" align="absmiddle"/> <a href="/n3201/n3234/n3238/index.html" target="_blank">部门动æ€?/a></td> <td><img src="/jimoimages/ico-38.png" alt="" align="absmiddle"/> <a href="/n3201/n3234/n3239/index.html" target="_blank">镇街动æ€?/a></td> </tr> </table> </div> <div class="lb-left-bottom-title"> <div class="lb-left-bottom-title-ico left"> <img src="/jimoimages/ico-37.png" alt=""/> </div> <div class="lb-left-bottom-title-size font-18 white">重点领域</div> </div> <div class="lb-left-bottom-content"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="110px;" height="28px;"><img src="/jimoimages/ico-38.png" alt="" align="absmiddle"/> <a target="_blank">行政审批</a></td> <td height="28px;"><img src="/jimoimages/ico-38.png" alt="" align="absmiddle"/> <a href="/n3201/n3235/n3263/n3277/index.html" target="_blank">财政</a></td> </tr> <tr> <td height="28px;"><img src="/jimoimages/ico-38.png" alt="" align="absmiddle"/> <a href="/n3201/n3235/n3263/n3278/index.html" target="_blank">保障性住æˆ?/a></td> <td><img src="/jimoimages/ico-38.png" alt="" align="absmiddle"/> <a href="/n3201/n3235/n3263/n3279/index.html" target="_blank">食品药品安全</a></td> </tr> <tr> <td height="28px;"><img src="/jimoimages/ico-38.png" alt="" align="absmiddle"/> <a href="/n3201/n3235/n3260/n3274/index.html" target="_blank">¾lŸè®¡ä¿¡æ¯</a></td> <td><img src="/jimoimages/ico-38.png" alt="" align="absmiddle"/> <a href="/n3201/n3235/n3260/n3268/index.html" target="_blank">规划计划</a></td> </tr> <tr> <td height="28px;"><img src="/jimoimages/ico-38.png" alt="" align="absmiddle"/> <a href="/n3201/n3235/n3263/n3280/index.html" target="_blank">环保</a></td> <td><img src="/jimoimages/ico-38.png" alt="" align="absmiddle"/> <a href="/n3201/n3235/n3263/n3281/index.html" target="_blank">安全生äñ”</a></td> </tr> <tr> <td height="28px;"><img src="/jimoimages/ico-38.png" alt="" align="absmiddle"/> <a href="/n3201/n3235/n3263/n3282/index.html" target="_blank">ä»äh ¼å’Œæ”¶è´?/a></td> <td><img src="/jimoimages/ico-38.png" alt="" align="absmiddle"/> <a href="/n3201/n3235/n3263/n3283/index.html" target="_blank">征地拆迁</a></td> </tr> <tr> <td height="28px;"><img src="/jimoimages/ico-38.png" alt="" align="absmiddle"/> <a href="/n3201/n3235/n3263/n3284/index.html" target="_blank">åŒÈ–—卫生机构</a></td> <td><img src="/jimoimages/ico-38.png" alt="" align="absmiddle"/> <a href="/n3201/n3235/n3263/n3285/index.html" target="_blank">¿U‘研机构</a></td> </tr> <tr> <td height="28px;"><img src="/jimoimages/ico-38.png" alt="" align="absmiddle"/> <a href="/n3201/n3235/n3263/n3286/index.html" target="_blank">文化机构</a></td> <td><img src="/jimoimages/ico-38.png" alt="" align="absmiddle"/> <a href="/n3201/n3235/n3263/n3287/index.html" target="_blank">学校信息</a></td> </tr> </table> </div> <div class="lb-xxgk-bottom-ll"><a target="_blank"><img src="/jimoimages/img-29.png" alt=""/></a> </div> </div> </div> <div class="lb-xxgk-bottom-r left" style="margin-bottom: 20px;"> <div class="lb-xxgk-bottom-r-top"> <div class="lb-xxgk-bottom-r-top-left"> <div class="lb-xxgk-bottom-r left"> <div class="lb-xxgk-bottom-r-t-l "><div class="lb-xxgk-bottom-r-t-l-title"> <style> .lb-xxgk-bottom-r-t-l-title ul li { float: left; font-family:"å¾®èÊY雅黑"; font-size: 20px; margin-right: 40px; padding-top: 7px; text-align: center; text-decoration:none; width: 130px; } .lb-xxgk-bottom-r-t-l-title a{ color:#0076d6; } .hover{ font-family:"å¾®èÊY雅黑"; background-color: #0076d8; border-bottom: 2px solid #0076d6; color: #ffffff; height: 34px; text-align: center; text-decoration:none; width: 130px; } .hover a{ font-family:"å¾®èÊY雅黑"; background-color: #0076d8; border-bottom: 2px solid #0076d6; color: #ffffff; height: 34px; text-align: center; text-decoration:none; width: 130px; } </style> <ul class="uac"> <li id="dwgk21" onMouseOver="setTab('dwgk2',1,2)" class="hover"><a href="/n3201/n3235/n3260/n3268/index.html" target="_blank">规划计划</a></li> <li id="dwgk22" onMouseOver="setTab('dwgk2',2,2)" ><a href="/n3201/n3236/n3249/index.html" target="_blank">大事实事</a></li> </ul> </div> <div id="con_dwgk2_1"><div class="lb-xxgk-bottom-r-t-l-content"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="107%"> <tr> <td width="75%" height="36px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3743/n3996/n3997/n4001/190819143235114608.html" title=青岛市即墨区自然资源局关于青岛卛_¢¨æ–°ç”Ÿ110KV输变电工½E‹é¡¹ç›®ç”¨åœ°çš„预审意见â€?target="_blank"> 青岛市即墨区自然资源局关于青岛卛_¢¨æ–°ç”Ÿ1...</a></td> <td width="25%">[2019-08-19]</td> </tr> <tr> <td width="75%" height="36px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3743/n3996/n3997/n4001/190819142317001742.html" title=青岛市即墨区自然资源局关于青岛卛_¢¨èŠ±å›­110KV输变电工½E‹é¡¹ç›®ç”¨åœ°çš„预审意见â€?target="_blank"> 青岛市即墨区自然资源局关于青岛卛_¢¨èŠ±å›­1...</a></td> <td width="25%">[2019-08-19]</td> </tr> <tr> <td width="75%" height="36px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3743/n3996/n3997/n4001/190819141625825017.html" title=青岛市即墨区自然资源局关于青岛卛_¢¨ä¸½å±±110KV输变电工½E‹é¡¹ç›®ç”¨åœ°çš„预审意见 target="_blank"> 青岛市即墨区自然资源局关于青岛卛_¢¨ä¸½å±±1...</a></td> <td width="25%">[2019-08-19]</td> </tr> <tr> <td width="75%" height="36px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3743/n3996/n3997/n4001/190805144403423148.html" title=青岛市即墨区自然资源局关于青岛市中学生学农实践基地™å¹ç›®ç”¨åœ°çš„预审意è§?target="_blank"> 青岛市即墨区自然资源局关于青岛市中学生å­?..</a></td> <td width="25%">[2019-08-05]</td> </tr> <tr> <td width="75%" height="36px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3743/n8876/n8877/n8881/190722085040420163.html" title=卛_¢¨åŒºæ®‹è?019òq´å·¥ä½œè®¡åˆ?target="_blank"> 卛_¢¨åŒºæ®‹è?019òq´å·¥ä½œè®¡åˆ?/a></td> <td width="25%">[2019-06-26]</td> </tr> <tr> <td width="75%" height="36px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3743/n8876/n8877/n8881/190722085040136557.html" title=卛_¢¨åŒºæ®‹è?018òq´å·¥ä½œè®¡åˆ?target="_blank"> 卛_¢¨åŒºæ®‹è?018òq´å·¥ä½œè®¡åˆ?/a></td> <td width="25%">[2019-06-26]</td> </tr> </table> </div></div> <div id="con_dwgk2_2" style="display: none;"><div class="lb-xxgk-bottom-r-t-l-content"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="107%"> <tr> <td width="75%" height="36px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3236/n3249/190218150931900855.html" title=青岛市即墨区2019òq´äؓ民要办的10件实äº?target="_blank"> 青岛市即墨区2019òq´äؓ民要办的10件实...</a></td> <td width="25%">[2019-02-13]</td> </tr> <tr> <td width="75%" height="36px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3236/n3249/190215164750402887.html" title=2018òq´å…¨åŒÞZؓ民要åŠ?0件实事完成情å†?target="_blank"> 2018òq´å…¨åŒÞZؓ民要åŠ?0件实事完成情å†?/a></td> <td width="25%">[2019-01-15]</td> </tr> <tr> <td width="75%" height="36px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3236/n3249/180725162114907033.html" title=2018òq´å…¨åŒÞZؓ民要办实事项ç›?月䆾˜q›å±•æƒ…况 target="_blank"> 2018òq´å…¨åŒÞZؓ民要办实事项ç›?月䆾˜q›å±•...</a></td> <td width="25%">[2018-07-25]</td> </tr> <tr> <td width="75%" height="36px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3743/n4344/n4345/n4347/180318085327147475.html" title=关于印发《青岛市卛_¢¨åŒ?018òq´äؓ民要办的10件实事》的通知 target="_blank"> 关于印发《青岛市卛_¢¨åŒ?018òq´äؓ民要åŠ?..</a></td> <td width="25%">[2018-01-19]</td> </tr> <tr> <td width="75%" height="36px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3236/n3249/170825080556876442.html" title=关于征集2018òq´å…¨å¸‚äؓ民要办实事项目和¾Ÿ¤ä¼—不满意问题的公开ä¿?target="_blank"> 关于征集2018òq´å…¨å¸‚äؓ民要办实事项目和...</a></td> <td width="25%">[2017-08-24]</td> </tr> <tr> <td width="75%" height="36px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3236/n3249/170731170454716128.html" title=2017òq´å…¨å¸‚äؓ民要åŠ?0件实事上半年˜q›å±•æƒ…况 target="_blank"> 2017òq´å…¨å¸‚äؓ民要åŠ?0件实事上半年˜q?..</a></td> <td width="25%">[2017-07-31]</td> </tr> </table> </div></div> </div> </div> </div> <div class="lb-xxgk-bottom-r-top-right"> <div class="lb-xxgk-bottom-r left margin-l-10"> <div class="lb-xxgk-bottom-r-t-l"><div class="lb-xxgk-bottom-r-t-l-title"> <ul class="uac"> <li id="dwgk31" onMouseOver="setTab('dwgk3',1,2)"><a href="/n3201/n3235/n3260/n3288/index.html" target="_blank">政策解读</a></li> <li id="dwgk32" onMouseOver="setTab('dwgk3',2,2)" class="hover"><a href="/n3201/n3236/n3246/index.html" target="_blank">政府公文</a></li> </ul> </div> <div id="con_dwgk3_1" style="display: none;"><div class="lb-xxgk-bottom-r-t-l-content"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="107%"> <tr> <td width="75%" height="36px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3743/n3984/n3985/n3994/191009104332758228.html" title=《山东省人民政府关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升çñ”的实施意见》政½{–解è¯?target="_blank"> 《山东省人民政府关于加快推进农业机械化和...</a></td> <td width="25%">[2019-10-09]</td> </tr> <tr> <td width="75%" height="36px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3743/n4590/n4614/n4700/191012091754724411.html" title=《食品安全抽æ äh£€éªŒç®¡ç†åŠžæ³•ã€‹è§£è¯?target="_blank"> 《食品安全抽æ äh£€éªŒç®¡ç†åŠžæ³•ã€‹è§£è¯?/a></td> <td width="25%">[2019-10-02]</td> </tr> <tr> <td width="75%" height="36px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3235/n3260/n3288/190923140758636610.html" title=《关于印发即墨区政务新媒体管理办法(暂行åQ‰çš„通知》政½{–解è¯?target="_blank"> 《关于印发即墨区政务新媒体管理办法(暂行...</a></td> <td width="25%">[2019-09-23]</td> </tr> <tr> <td width="75%" height="36px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3743/n4152/n4153/n4162/190915173654754370.html" title=新闻发布会|解读《关于进一步压¾~©ä¸åŠ¨äñ”登记办理旉™—´çš„通知ã€?target="_blank"> 新闻发布会|解读《关于进一步压¾~©ä¸åŠ¨äñ”ç™?..</a></td> <td width="25%">[2019-09-13]</td> </tr> <tr> <td width="75%" height="36px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3743/n4152/n4153/n4162/190906152126003708.html" title=媒体解读|山东确定十条意见实施流½E‹å†é€ æŽ¨˜q›â€œä¸€½H—受ç?#183;一‹Æ¡åŠžå¥½â€æ”¹é?target="_blank"> 媒体解读|山东确定十条意见实施流½E‹å†é€ æŽ¨...</a></td> <td width="25%">[2019-09-06]</td> </tr> <tr> <td width="75%" height="36px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3743/n4590/n4614/n4700/190906112219025614.html" title=《市场监督管理行政许可程序暂行规定》解è¯?target="_blank"> 《市场监督管理行政许可程序暂行规定》解è¯?/a></td> <td width="25%">[2019-09-06]</td> </tr> </table> </div></div> <div id="con_dwgk3_2"><div class="lb-xxgk-bottom-r-t-l-content"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="107%"> <tr> <td width="75%" height="36px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3743/n4344/n4345/n4347/190923154309563252.html" title=关于印发卛_¢¨åŒ?019òq´æ°‘用散煤清‹zåŒ–æ²È†å·¥ä½œæ–ÒŽ¡ˆçš„通知 target="_blank"> 关于印发卛_¢¨åŒ?019òq´æ°‘用散煤清‹zåŒ–æ²?..</a></td> <td width="25%">[2019-09-23]</td> </tr> <tr> <td width="75%" height="36px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3743/n4344/n4345/n4347/190923114629718762.html" title=关于印发卛_¢¨åŒºæ”¿åŠ¡æ–°åª’体½Ž¡ç†åŠžæ³•åQˆæš‚行)的通知 target="_blank"> 关于印发卛_¢¨åŒºæ”¿åŠ¡æ–°åª’体½Ž¡ç†åŠžæ³•åQˆæš‚行)...</a></td> <td width="25%">[2019-09-23]</td> </tr> <tr> <td width="75%" height="36px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3743/n4344/n4345/n4347/190920085614833617.html" title=关于印发卛_¢¨åŒºâ€œè¡€¾~˜æ·±åQˆè‚¾åQ‰æƒ…”行动实施方案(试行åQ‰çš„通知 target="_blank"> 关于印发卛_¢¨åŒºâ€œè¡€¾~˜æ·±åQˆè‚¾åQ‰æƒ…”行动实æ–?..</a></td> <td width="25%">[2019-09-19]</td> </tr> <tr> <td width="75%" height="36px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3743/n4344/n4345/n4347/190912161957576187.html" title=关于调整赋予青岛蓝谷½Ž¡ç†å±€å®¡æ‰¹æƒé™çš„通知 target="_blank"> 关于调整赋予青岛蓝谷½Ž¡ç†å±€å®¡æ‰¹æƒé™çš„通知</a></td> <td width="25%">[2019-09-12]</td> </tr> <tr> <td width="75%" height="36px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3743/n4344/n4345/n4347/190910184727181677.html" title=关于调整困难老年人居家养老服务补贴标准的通知 target="_blank"> 关于调整困难老年人居家养老服务补贴标准的...</a></td> <td width="25%">[2019-09-10]</td> </tr> <tr> <td width="75%" height="36px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3743/n4344/n4345/n4347/190909144102378026.html" title=关于对乡道Y513毛家å²?普东路实施蝲货汽车限旉™€šè¡Œçš„通告 target="_blank"> 关于对乡道Y513毛家å²?普东路实施蝲è´?..</a></td> <td width="25%">[2019-09-09]</td> </tr> </table> </div></div> </div> </div> </div> </div> <div class="lb-xxgk-bottom-r-top"> <div class="lb-xxgk-bottom-r-top-left"> <div class="lb-xxgk-bottom-r left"> <div class="lb-xxgk-bottom-r-t-l "><div class="lb-xxgk-bottom-r-t-l-title"> <ul class="uac"> <li id="dwgk41" onMouseOver="setTab('dwgk4',1,2)" class="hover"><a href="/n3201/n3235/n3263/n3280/index.html" target="_blank">环保信息</a></li> <li id="dwgk42" onMouseOver="setTab('dwgk4',2,2)" ><a href="/n3201/n3235/n3263/n3281/index.html" target="_blank">安全生äñ”</a></li> </ul> </div> <div id="con_dwgk4_1"><div class="lb-xxgk-bottom-r-t-l-content"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="107%"> <tr> <td width="75%" height="36px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3235/n3263/n3280/190926111630699837.html" title=2019òq?æœ?5日空气质量日æŠ?target="_blank"> 2019òq?æœ?5日空气质量日æŠ?/a></td> <td width="25%">[2019-09-25]</td> </tr> <tr> <td width="75%" height="36px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3235/n3263/n3280/190926111443261638.html" title=2019òq?æœ?4日空气质量日æŠ?target="_blank"> 2019òq?æœ?4日空气质量日æŠ?/a></td> <td width="25%">[2019-09-24]</td> </tr> <tr> <td width="75%" height="36px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3235/n3263/n3280/190926090646417422.html" title=2019òq?æœ?3日空气质量日æŠ?target="_blank"> 2019òq?æœ?3日空气质量日æŠ?/a></td> <td width="25%">[2019-09-23]</td> </tr> <tr> <td width="75%" height="36px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3235/n3263/n3280/190926090458996523.html" title=2019òq?æœ?0日空气质量日æŠ?target="_blank"> 2019òq?æœ?0日空气质量日æŠ?/a></td> <td width="25%">[2019-09-20]</td> </tr> <tr> <td width="75%" height="36px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3235/n3263/n3280/190926090222402374.html" title=2019òq?æœ?9日空气质量日æŠ?target="_blank"> 2019òq?æœ?9日空气质量日æŠ?/a></td> <td width="25%">[2019-09-19]</td> </tr> <tr> <td width="75%" height="36px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3235/n3263/n3280/190926085200683536.html" title=2019òq?æœ?8日空气质量日æŠ?target="_blank"> 2019òq?æœ?8日空气质量日æŠ?/a></td> <td width="25%">[2019-09-18]</td> </tr> </table> </div></div> <div id="con_dwgk4_2" style="display: none;"><div class="lb-xxgk-bottom-r-t-l-content"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="107%"> <tr> <td width="75%" height="36px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3235/n3263/n3281/191009093129280741.html" title=节日期间安全½Ž¡ç†è¦ç‚¹ target="_blank"> 节日期间安全½Ž¡ç†è¦ç‚¹</a></td> <td width="25%">[2019-10-02]</td> </tr> <tr> <td width="75%" height="36px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3235/n3263/n3281/190927095844821368.html" title=卛_¢¨åŒºâ€œç™¾æ—¥å®‰å…¨ç”Ÿäº§ä¸“™åҎ•´æ²ÀL”»åšè¡ŒåŠ¨â€è¿›è¡Œæ—¶åQˆäº”åQ?target="_blank"> 卛_¢¨åŒºâ€œç™¾æ—¥å®‰å…¨ç”Ÿäº§ä¸“™åҎ•´æ²ÀL”»åšè¡ŒåŠ¨â€è¿›...</a></td> <td width="25%">[2019-09-27]</td> </tr> <tr> <td width="75%" height="36px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3235/n3263/n3281/190926110046552216.html" title=安全提醒 ¿U‹å­£é˜²ç«å®‰å…¨ target="_blank"> 安全提醒 ¿U‹å­£é˜²ç«å®‰å…¨</a></td> <td width="25%">[2019-09-26]</td> </tr> <tr> <td width="75%" height="36px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3235/n3263/n3281/190920164211268574.html" title=青岛市即墨区应急管理局¾l„织危化品生产经营企业缴¾U›_®‰å…¨ç”Ÿäº§è´£ä»ÖM¿é™?target="_blank"> 青岛市即墨区应急管理局¾l„织危化品生产经è?..</a></td> <td width="25%">[2019-09-20]</td> </tr> <tr> <td width="75%" height="36px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3235/n3263/n3281/190920164211685783.html" title=青岛市即墨区应急管理局¾l„织危化品生产经营企业缴¾U›_®‰å…¨ç”Ÿäº§è´£ä»ÖM¿é™?target="_blank"> 青岛市即墨区应急管理局¾l„织危化品生产经è?..</a></td> <td width="25%">[2019-09-20]</td> </tr> <tr> <td width="75%" height="36px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3235/n3263/n3281/190912140904613614.html" title=中秋安全提醒 target="_blank"> 中秋安全提醒</a></td> <td width="25%">[2019-09-12]</td> </tr> </table> </div></div> </div> </div> </div> <div class="lb-xxgk-bottom-r-top-right"> <div class="lb-xxgk-bottom-r left margin-l-10"> <div class="lb-xxgk-bottom-r-t-l"><div class="lb-xxgk-bottom-r-t-l-title"> <ul class="uac"> <li id="dwgk51" onMouseOver="setTab('dwgk5',1,2)" class="hover"><a href="/n3201/n3235/n3263/n3283/index.html" target="_blank">征地拆迁</a></li> <li id="dwgk52" onMouseOver="setTab('dwgk5',2,2)" ><a href="/n3201/n3235/n3260/n3273/index.html" target="_blank">äºÞZº‹ä¿¡æ¯</a></li> </ul> </div> <div id="con_dwgk5_1"><div class="lb-xxgk-bottom-r-t-l-content"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="107%"> <tr> <td width="75%" height="36px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3235/n3263/n3283/190919162853043687.html" title=卛_¢¨å¸‚征åœîC¿¡æ¯æŸ¥è¯?target="_blank"> 卛_¢¨å¸‚征åœîC¿¡æ¯æŸ¥è¯?/a></td> <td width="25%">[2019-09-19]</td> </tr> <tr> <td width="75%" height="36px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3235/n3263/n3283/190905101747071614.html" title=青岛市即墨区½W¦åˆæ¡äšg的农民经‹¹Žé€‚用住房可以上市交易啦!åQï¼ target="_blank"> 青岛市即墨区½W¦åˆæ¡äšg的农民经‹¹Žé€‚用住房å?..</a></td> <td width="25%">[2019-09-05]</td> </tr> <tr> <td width="75%" height="36px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3235/n3263/n3283/190905101004771815.html" title=青岛市即墨区住宅发展保障服务中心关于农民¾læµŽé€‚用住房取得完全产权后上市交易的通告 target="_blank"> 青岛市即墨区住宅发展保障服务中心关于农民...</a></td> <td width="25%">[2019-09-05]</td> </tr> <tr> <td width="75%" height="36px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3235/n3263/n3283/190822151935028737.html" title=卛_¢¨å¸‚征åœîC¿¡æ¯æŸ¥è¯?target="_blank"> 卛_¢¨å¸‚征åœîC¿¡æ¯æŸ¥è¯?/a></td> <td width="25%">[2019-08-22]</td> </tr> <tr> <td width="75%" height="36px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3235/n3263/n3283/190816085727278574.html" title=卛_¢¨åŒºé€šæµŽæ–°åŒºé˜Žå®¶å²­æ‘攚w€ é¡¹ç›®å¼€å§‹ç­¾è®¢åè®?target="_blank"> 卛_¢¨åŒºé€šæµŽæ–°åŒºé˜Žå®¶å²­æ‘攚w€ é¡¹ç›®å¼€å§‹ç­¾è®¢å...</a></td> <td width="25%">[2019-07-26]</td> </tr> <tr> <td width="75%" height="36px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3235/n3263/n3283/190816085727627526.html" title=卛_¢¨åŒºé€šæµŽæ–°åŒºé˜Žå®¶å²­æ‘攚w€ é¡¹ç›®å¼€å§‹ç­¾è®¢åè®?target="_blank"> 卛_¢¨åŒºé€šæµŽæ–°åŒºé˜Žå®¶å²­æ‘攚w€ é¡¹ç›®å¼€å§‹ç­¾è®¢å...</a></td> <td width="25%">[2019-07-26]</td> </tr> </table> </div></div> <div id="con_dwgk5_2" style="display: none;"><div class="lb-xxgk-bottom-r-t-l-content"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="107%"> <tr> <td width="75%" height="36px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a title=青岛市即墨区人大常委会公告(½W?0åøP¼‰ target="_blank"> 青岛市即墨区人大常委会公告(½W?0åøP¼‰</a></td> <td width="25%">[2019-05-31]</td> </tr> <tr> <td width="75%" height="36px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a title=青岛市即墨区人大常委会公告(½W?8åøP¼‰ target="_blank"> 青岛市即墨区人大常委会公告(½W?8åøP¼‰</a></td> <td width="25%">[2019-05-30]</td> </tr> <tr> <td width="75%" height="36px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a title=青岛市即墨区人大常委会公告(½W?9åøP¼‰ target="_blank"> 青岛市即墨区人大常委会公告(½W?9åøP¼‰</a></td> <td width="25%">[2019-05-30]</td> </tr> <tr> <td width="75%" height="36px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3235/n3260/n3273/190220160903569375.html" title=青岛市即墨区人大常委会公告(½W?7åøP¼‰ target="_blank"> 青岛市即墨区人大常委会公告(½W?7åøP¼‰</a></td> <td width="25%">[2019-02-18]</td> </tr> <tr> <td width="75%" height="36px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3235/n3260/n3273/190220160904319450.html" title=青岛市即墨区人大常委会公告(½W?6åøP¼‰ target="_blank"> 青岛市即墨区人大常委会公告(½W?6åøP¼‰</a></td> <td width="25%">[2019-02-18]</td> </tr> <tr> <td width="75%" height="36px"><img src="/jimoimages/ico-90.png" alt="" align="absmiddle"/><a href="/n3201/n3235/n3260/n3273/180801133427704463.html" title=青岛市即墨区人大常委会公告(½W?5åøP¼‰ target="_blank"> 青岛市即墨区人大常委会公告(½W?5åøP¼‰</a></td> <td width="25%">[2018-04-20]</td> </tr> </table> </div></div> </div> </div> </div> </div> <div class="lb-xxgk-bottom-r-bottom"> <div class="lb-xxgk-bottom-r-bottom-l"></div> <div class="lb-xxgk-bottom-r-bottom-r"></div> </div> </div> <style> .ywdh{ width:1022px;border:1px solid #d0cece; height:110px; background:url(/jimoimages/ywdhbg.jpg) repeat-x; float:left; margin-top:5px;} .ywbt{ float:left; width:998px; height:48px;} .ywanniu{ float:left; width:1026px; height:105px;margin:0 auto; border-top:1px dotted #09F;} .ywanniu ul{width:1026px; height:105px; float:left;margin:0 auto;padding-left: 10px;} .ywanniu li{ width:250px; height:105px; float:left;} .ywanniu li a{ display:block; width:250px;height:105px; margin-left:0px;float:left;} .ywanniu li a:hover{ background:url(/jimoimages/27ywdhxiaoguo.png) repeat-x;} </style> <div class="ywdh"> <div class="ywanniu"> <ul class="uac"> <li class="uac"><a target="_blank"><img src="/jimoimages/27ywdh-xzh.png" width="250" height="105" /></a></li> <li class="uac"><a target="_blank"><img src="/jimoimages/27ywdh-zr.png" width="250" height="105" /></a></li> <li class="uac"><a href="//www.noycvi.com.cn/" title="ÄÏ°²ÆÕ¶Ø×ãÇò¾ãÀÖ²¿">ÄÏ°²ÆÕ¶Ø×ãÇò¾ãÀÖ²¿</a></li> <li class="uac"><a target="_blank"><img src="/jimoimages/27ywdh-jg.png" width="250" height="105" /></a></li> </ul> </div> </div></div> <div style="clear: both;"></div> </div> <div class="uac"></div> </div> <style id="19710104291" type="text/css"> </style> <style id="20002114966" type="text/css"> </style> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>